Responsabili comisii si catedre 2022-2023

Resurse umane » Responsabili comisii si catedre 2022-2023

Nr.crt.

Catedra

Membri

 1

Limba și literatura română și latină

Mereuta Andreea

Cîrjontu Mihaela

Cososchi Mihaela

Stoica Diana

Negrut Cristina

Stefanita Lucy

Alina Laura Mihaila

 2

Istorie și științe-sociale

Chitiga Ramona Elena

Chiru Tita

Grajdeanu Cristinel

Mitrofan Dana

Nechita Nicoleta Ancuta

Huiban Andrei

Horoita-Jitca Daniela-Rodica

Lazarof-Vasiliu Antoaneta-Jana

Rau Mihaela

Ursache Alexandru Ioan

Cumpanici Mona

Stoide Radu Rodica

Solomon Cecilia

 3

Limbi moderne

Macovei Mihaela

Bahna Liliana

Racovita Denisa

Nistor Cristina

Cirpala Catalin Constantin

Macovei Corina

Teletin Ghiorghiu Dorina

 4

Matematică

Dobrin Bogdan George

Ghidoveanu Gabi

Tetiva Marian

Brasoveanu Valeriu

Micu Elena

Bujoreanu Clara

 5

Chimie-Biologie

Alexandrescu Viorica

Tilibasa Aura

Braescu Alexandru Mihai

Darie Diana

Carata Cristina

Zugravu Diana Elena

 6

Geografie-Religie

Silvestru Veronica

Oprea Cristina

Cozma Cosmin

Ibanescu Roxana

Giusca Gabriela

Maxim Iulian

 7

Fizică

Angheluță Cătălin-Daniel

Angheluţă Ecaterina-Aurica

Darie Geani

Barbărasă Cristian-Dorin

 8

Informatică și Educație Tehnologică

Gradinaru Ion

Giurcanu Vlad

Mocanu Bogdan

Secareanu Valentin-Ciprian

Paduraru Ion

 9

Educație fizică, vizuală și muzicală

Scinteie Eleonora

Plesu Cornel

Palie Romeo

Dumitriu Gina

Feraru Mugurel

Florescu Mariana

 

Nr. Crt.

Comisia

Responsabil

Membri

1

Comisiei de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern

CÎRJONŢU Mihaela

CARATA Elena Cristina – secretariat tehnic

COSOSCHI Mihaela-Veronica

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

STOIDE-RADU Rodica

CAZACU Cristina - contabil șef

CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef

2

Comisiei pentru curriculum

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

MEREUȚĂ Daniela-Andreea – Limba şi literatura română şi limba latină

MACOVEI Mihaela - Limbi moderne

CHIȚIGA Ramona Elena  – Istorie şi ştiinţe sociale

DOBRIN Bogdan George - Matematică

ALEXANDRESCU Viorica - Chimie - Biologie

SILVESTRU Veronica - Geografie - Religie

ANGHELUŢĂ Cătălin Daniel - Fizică

SCÎNTEIE Eleonora - Educaţie fizică, educație vizuală şi educație muzicală

GRĂDINARU Ion - Informatică şi Educaţie tehnologică

3

Comisia pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea şi conducerea angajamentelor bugetare şi legale

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

- Control financiar preventiv: CAZACU Cristina

- Compartiment Contabilitate – Înregistrarea cheltuielilor şi plăţilor angajate: CAZACU Cristina

- Propunerile, lichidările şi ordonanţările de angajamente HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

4

Comisiei de securitate şi sănătate în muncă

şi pentru situaţii de urgenţă

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CÎRLAN Cătălin – responsabil cu securitatea muncii

Prof. GRĂDINARU Ion – responsabil situaţii de urgenţă

BARBĂRASĂ Cristian Dorin

BRĂESCU Mirela, laborant

DASCĂLU Dragoş, medic medicina muncii

STANCIU Doina Laura, funcţia SEPP

NECHITA Valentin – cadru tehnic specialist în situații de urgență

5

Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

SILVESTRU Veronica

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

CHIRU Tița

GIUȘCĂ Gabriela

MITROFAN Dana Aurica

STOICA Diana

NEGRUȚ Cristina-Gianina

GIUȘCĂ Roxana – reprezentantul părinţilor

PINTILIE Ștefania – reprezentantul elevilor

6

Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

ANGHELUŢĂ Ecaterina Aurica

Prof. MICU Elena

Prof. TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. BUJOREANU Clara Maria

Prof. GRĂDINARU Ion – Reprezentant sindicat

LEONTE Mircea Nicolaie – reprezentant Consiliul local

DARIE Giani – reprezentant părinţi

COMÂRLĂU Ecaterina Paula – reprezentant Consiliul Şcolar al Elevilor

7

Comisiei de acordare a burselor în anul școlar 2022 - 2023

TILIBAŞA Aura Maricica

ALEXANDRESCU Viorica

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

DARIE Diana Manuela

MICU Elena

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar șef

STĂNCIULESCU Georgiana, secretar

8

Comisiei pentru plata drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Profesorii diriginți

Secretar șef CUCOȘ Ramona Mihaela

Secretar STĂNCIULESCU Georgiana

Contabil șef CAZACU Cristina

9

Comisiei de susținere a examenelor de diferență

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

Ramona – Mihaela CUCOŞ/ Georgiana STĂNCIULESCU

Membrii Comisiei:

 Limba latină: MIHĂILĂ Alina Laura –

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria – STOICA Diana

Informatică/ TIC: GRĂDINARU Ion - GIURCANU Vlad

Limba franceză: TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana – MACOVEI Mihaela

Educație muzicală: SCÎNTEIE Eleonora – PLEȘU Constantin Corneliu

Educație plastic: PĂLIE Romeo-Antonio – SCÎNTEIE Eleonora

Literatură universal: ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria –

COSOSCHI Mihaela-Veronica

Științe: CARATA Elena-Cristina – ZUGRAVU Diana-Elena

10

Comisiei pentru mentorat didactic și fomare în cariera didactică

TELETIN-GHIORGHIU Dorina Georgiana

MACOVEI Petronela-Corina

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

STOICA Diana

11

Comisiei pentru elaborarea şi implementarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

OPREA Cristina Meda

TILIBAŞA Aura Maricica

12

Comisiei pentru elaborarea şi promovarea ofertei şcolare

HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

RACOVIȚĂ Denisa

GIURCANU Vlad-Mircea

CHIRU Tița

MAXIM Iulian

MACOVEI Petronela Corina

ANGHELUȚĂ Cătălin Daniel

IOSUB Neculai, informatician

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef

13

Comisiei de monitorizare a pregătirii pentru examenele naţionale

CÎRJONŢU Mihaela

NEGRUȚ Cristina Gianina

CHIRU Tița

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

BRAȘOVEANU Valeriu Vasile

MACOVEI Mihaela

CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef

STĂNCIULESCU Georgiana, secretar

IOSUB Neculai, informatician

14

Comisiei pentru decontarea navetei elevilor

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CAZACU Cristina – Contabil şef

CUCOŞ Ramona-Mihaela, secretar șef

STĂNCIULESCU Georgiana

IOSUB Neculai, informatician

15

Comisiei de întocmire a orarului

TILIBAŞA Aura Maricica

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

IOSUB Neculai, informatician

16

Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi promovarea rezultatelor

CÎRJONȚU Mihaela

GRĂJDEANU Vasile Cristinel

ANGHELUȚĂ Cătălin Daniel

ANGHELUȚĂ Ecaterina Aurica

RACOVIȚĂ Denisa

BRAȘOVEANU Valeriu Vasila

GIURCANU Vlad Mircea

Secretar șef CUCOŞ Ramona Mihaela

Informatician IOSUB Neculai

17

Comisiei de recepție a valorilor materiale

 

BRĂESCU Georgeta-Mirela, laborant

CREȚU Cătălina-Daniela, bibliotecar

IOSUB Neculai, informatician

18

Comisiei pentru revizuirea şi implementarea Planului de dezvoltare instituţională

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

OPREA Cristina Meda

CÎRJONȚU Mihaela

MACOVEI Petronela Corina

CUCOȘ Ramona Mihaela, secretar șef

19

Comisiei pentru revizuirea şi implementarea regulamentului intern si a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar

CÎRJONȚU Mihaela

OPREA Cristina-Meda

CHIȚIGA Ramona-Elena

COSOSCHI Mihaela-Veronica

SILVESTRU Veronica

GRĂDINARU Ion – reprezentant organizație sindicală

IOSIPESCU Mircea – reprezentantul părinților

COMÂRLĂU Ecaterina-Paula – reprezentantul elevilor

Secretar, CUCOŞ Ramona Mihaela

20

Comisiei de evidență și gestionare a manualelor școlare

HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CRETU Catalina - bibliotecar

diriginţii fiecărei clase

21

Comisiei care lucrează în Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România(SIIIR)

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

CUCOŞ Ramona-Mihaela - secretar, responsabil rol secretar

CAZACU Cristina – contabil şef, responsabil rol contabil

CÎRLAN Cătălin – administrator patrimoniu

IOSUB Neculai, informatician

STĂNCIULESCU Georgiana, secretar

22

Comisiei pentru verificarea corectitudinii completării documentelor şcolare

GIUŞCĂ Gabriela

MICU Elena

STOICA Diana

TETIVA Marian

MITROFAN Dana Aurica

CUCOŞ Ramona Mihaela, secretar șef

23

Comisiei de selectare prin programul S.E.A.P. a furnizorilor de lucrări, servicii, obiecte de inventar şi alte produse necesare aprovizionării şi funcţionării unităţii şcolare

HOROIŢĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

• Operator SEAP – Informatician IOSUB Neculai;

• Membru – TILIBAŞA Aura-Maricica;

• Membru – CIRLAN Catalin;

24

Comisiei pentru organizarea Zilelor şcolii

CÎRJONȚU Mihaela

ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

STOICA Diana

NEGRUȚ Cristina Gianina

OPREA Cristina Meda

MACOVEI Petronela Corina

25

Comisiei de recepție a lucrărilor de reparație și întreținere

HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

TLIBAȘA Aura Maricica

IOSUB Neculai, informatician

CUCOȘ Ramona-Mihaela, secretar șef

CÎRLAN Cătălin, administrator

26

Comisiei de recepție a lucrărilor de reparație și întreținere

în regim propriu

CÎRJONȚU Mihaela

IOSUB Andrei, înformatician

CÎRLAN Cătălin, administrator

27

Grupul de acțiune antibullying

HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela Rodica

Prof. SILVESTRU Veronica

Prof. NISTOR Cristina Maria

Prof. ȘTEFĂNIȚĂ Lucy Ana Maria

Prof. CUMPĂNICI Mona Lăcrămioara, consilier școlar

RUSU Oana-Veronica, reprezentantul părinților

BUDESCU Petrina, reprezentantul părinților

GIUȘCĂ Roxana, reprezentantul părinților, supleant 1

IOSIPESCU Mircea, reprezentantul părinților, supleant 2

PINTILIE Ștefania, reprezentantul elevilor

VIȘAN Ștefan-Cristian, reprezentantul elevilor

 

Nr.crt.

Activitatea

Responsabil

1

Programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare

MAXIM Iulian

2

Gestionarea şi actualizarea dosarelor personale

ale angajaţilor unităţii de învăţământ

CUCOȘ Ramona-Mihaela – secretar șef

3

Viză de control financiar preventiv

CAZACU Cristina – contabil șef

4

Implementarea Codului de Conduită Etică al salariaților 

TELETIN-GHIORGHIU Dorina-Georgiana

5

Responsabil cu atribuții în domeniul egalității de șanse

GHIDOVEANU Lidia-Gabi

6

Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug

CAZACU Cristina

7

Utilizarea sistemului informatic securizat PATRIMVEN

CAZACU Cristina – administrator

CUCOȘ Ramona-Mihaela – utilizator

8

Promovarea imaginii şcolii

MACOVEI Petronela - Corina

9

Încărcarea datelor pe platforma ARACIP

TILIBAŞA Aura-Maricica

10

Programe şi proiecte europene

MACOVEI Petronela - Corina

11

Primirea, depozitarea şi distribuirea către elevi

a produselor lactate, de panificaţie şi fructe din cadrul Programului pentru școli al României

CREŢU Cătălina Daniela

12

Protecția datelor cu caracter personal

GRĂDINARU Ion

13

Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor si a timbrului sec

CUCOȘ Ramona-Mihaela

14

Întocmirea, completarea, eliberarea și arhivarea actelor de studii actelor de studii

CUCOȘ Ramona-Mihaela

14

Evidenţa, gestionarea şi organizarea arhivei unităţii şi constituirea Nomenclatorului arhivistic

CUCOŞ Ramona – Mihaela

15

Salarizarea în aplicația EDUSAL

CUCOŞ Ramona – Mihaela

 

Facebook