Page 6 - Revista Codreaniada nr.5
P. 6

File de istorie       COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE

     Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” este una dintre cele mai vechi instituții de

    învățământ preuniversitar din Moldova, fiind inaugurată la 20 octombrie 1846 din dorința comisului
    Gheorghe Roșca Codreanu, și în urma reformei învățământului, din 1864, inițiată de către Alexandru
    Ioan Cuza. Acest lăcaș cultural a fost cel de-al doilea din Moldova, și al patrulea din provinciile
    românești ale sec. al XIX-lea după „Sfântul Sava” din Bucureşti, „Academia Mihăileană” din Iaşi şi

    „Carol I” din Craiova.

         Înființarea Clasului real Codreanu a reprezentat o etapă incipientă în vederea organizării
    învățământului secundar din Bârlad. Demersul creării gimnaziului bârlădean a durat aproximativ
    nouă ani. Prin Regulamentul Școlilor din 1851, elaborat sub direcția domnului Gheorghe Ghica, se
    începeau acțiunile pentru organizarea școlilor gimnaziale. Deschiderea cursurilor Şcolii publice din

    Bârlad, deci şi a „Clasului fundaţiei Codrianului” a avut loc la 20 octombrie 1846. Directorul şcolii
    şi primul director al „Clasului real al Codrianului” a fost Ioan Zăhărescu.

        La 13 septembrie 1858, „Clasul real Codreanu” şi-a încetat existenţa, deoarece el s-a
    transformat în Gimnaziul „Codreanu”. Ani de-a rândul, cursurile Clasului s-au ținut în diverse clădiri

    total necorespunzătoare desfășurării orelor de curs precum Școala publică de băieţi nr. 1, în care
    funcţionase şi „Clasul fundaţiei Codrianului”. După aproape doi ani, Epitropia oraşului a oferit
    gimnaziului o altă clădire, în chiliile bisericii Vovidenia, în care a funcţionat până în 1861.

         Întru cinstirea memoriei fraților Codreanu ce suținuseră cu
    fonduri Gimnaziul din Bârlad, domnitorul Al. I. Cuza aprobă cererea

    bârlădenilor de a numi instituția de învățământ Gimnaziul
    ,,Codreanu” (din 24 august 1860). De asemenea, începând cu acel an,
    aveau să se serbeze de către Gimnaziu zilele de naștere ale lui Gheorghe
    și Nicolae Codreanu.

          Firma cu inscripţia „Gimnaziul fraţilor Gheorghie şi Neculai

    Codrianu Roşca, fundat la anul de la Hristos 1858 Octombrie 1” a fost
    montată la 23 aprilie 1862, ocazie cu care s-a sărbătorit onomastica lui
    Gheorghe Roşca Codreanu, cu o slujbă religioasă. Între 1862 – 1870 s-au
    sărbătorit zilele ambilor fraţi Codreanu. Din 1870 s-a sărbătorit numai
    ziua numelui lui Gheorghe Roşca Codreanu.

   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11