Page 8 - Revista Codreaniada nr.5
P. 8

De-a lungul timpului, această instituție de învățământ a format numeroase personalitați viitoare

    care s-au afirmat în diverse domenii, aducând importante contribuții în plan cultural și/sau științific.  Câteva dintre aceste personalități sunt:


 1          2         3          4          5          6


    1.Dumitru Bagdasar - medic, profesor universitar - pune bazele școlii românești de neurochirurgie.


    Dumitru Bagdasar a avut o intensă activitate științifică, aducând contribuții originale în domeniul


    cordotomiilor spinale, tuberculoamelor cerebrale și patologiei tumorale a măduvei spinării. În calitate de
                     3
    Ministru al Sănătății a creat Institutul de Endocrinologie București .
    2.Garabet Ibrăileanu - critic, redactor și istoric literar, scriitor, profesor universitar - Ibrăileanu
    a reluat strălucită tradiție a revistei ,,Convorbiri literare” prin reunirea în jurul revistei ,,Viața românească “
    a celor mai însemnați scriitori ai epocii și prin orientarea mișcării literare a vremii în direcția creației de
    caracter specific, legată de realitățile naționale contemporane. Critica sa literară conține observații.valoroase
    despre clasici sau despre contemporani la impunerea cărora Ibrăileanu a contribuit.
    3.Vasile Pârvan - istoric, arheolog, profesor universitar – Vasile Pârvan s-a preocupat îndeosebi
    de arheologie, preistorie și istoria civilizației greco–romane. A organizat numeroase șantiere arheologice, dintre
    care cel mai important este cel de la Histria și a publicat numeroase studii, rapoarte arheologice și monografii,
    cuprinzând un material documentar vast, valoros și util.


    4. Alexandru Philippide- lingvist și filolog, profesor universitar – a redactat o primă formă
                    .
    a ,,Dicționarului limbii române” A elaborat cărți fundamentale pentru lingvistica și filologia română:
    ,,Introducere în istoria limbei și literaturei române’’ (1888), ,,Principii de istoria limbii’’ (1894), ,,Gramatică
    elementară a limbii române” (1897), etc.
    5.Ștefan Procopiu - fizician, profesor universitar – a descoperit efectul Procopiu de depolarizare a
    luminii. A fost membru al Comisiei mondiale pe anul 1970 de propuneri pentru Premiul Nobel la Fizică,
    membru al multor societăți științifice române și străine și al Academiei Române.


    6.Alexandru Vlahuță - scriitor (poet și prozator) - una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale este
    ,,România Pitorească ’’ despre care Dumitru Micu afirmă că e un „atlas geografic comentat’’.
   7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13