Page 7 - Revista Codreaniada nr.5
P. 7

ROȘCA CODREANU”                         Bârlad
                    din 20 octombrie 1846 până în prezent ...       La 1 septembrie 1864 s-au deschis cursurile „Liceului Codreanu”, în prezenţa oficialilor
    ministeriali, judeţeni şi locali, în acelaşi local în care funcţionase până atunci Gimnaziul „Codreanu”
    (chiliile Bisericii Domneasca) fiind al patrulea liceu înfiinţat în cele două ţări româneşti, după cele din

    Bucureşti, Iaşi şi Craiova.

        Primul bacalaureat al Liceului Codreanu a avut loc în vara anului 1883, când au fost admişi şase
    candidaţi. Aceasta era cea de-a XVII-a serie de absolvenţi de curs superior de liceu şi cea de-a XXV-a
    serie de la înfiinţarea gimnaziului Codreanu. În 1884 statul întreţinea opt licee, printre care şi pe cel
    din Bârlad, elevii de aici învăţând din ce în ce mai bine, poate şi datorită faptului că acest liceu fusese

    absolvit de oameni care începuseră să se afirme vertiginos: Alexandru Philippide, Alexandru
    Vlahuţă, Nicolae Petraşcu, Rădulescu – Niger, etc.

        În 1885 a început construcţia actualei clădiri a
    liceului, inaugurarea ei având loc la 27 aprilie 1886, în

    prezenţa ministrului Instrucţiunii Publice, Dimitrie A.
    Sturdza şi a secretarului general, Spiru Haret. Construcţia
    clădirii a costat 230.000 de lei. Liceul a avut iniţial, 13 săli
    mari, 6 încăperi mici, o cancelarie, un hol, două culoare,
    două scări pentru urcarea la etaj. La demisol erau câteva

    încăperi pentru depozitarea materialelor necesare şcolii.
    La inaugurare s-a alcătuit actul inaugural, pe pergament,
    scris în culori.

     În luna noiembrie 1946, liceul şi-a sărbătorit centenarul existenţei sale, ocazie cu care este ridicat
    la rangul de „Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu”. După reforma din 1948, instituţia

    cunoaşte mai multe denumiri: Şcoala medie de 10 ani, între 1953–1954, Şcoala medie de băieţi nr.2,
    în perioada 1954–1956, Şcoala medie mixtă nr.1, între 1956–1958, Şcoala generală de 7 ani nr.1, în
    perioada 1958–1962, Şcoala medie nr. 2, între 1962–1965, Liceul nr. 2, între 1965–1971, Liceul de
    matematică – Fizică Gheorghe Roşca Codreanu, în perioada 1971–1990, Liceul teoretic Gheorghe
                       .
    Roşca Codreanu, între 1990–1996 De la data de 1 septembrie 1996, se revine la denumirea
    de Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu”.

        În prezent, Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” se poate mândri cu profesori cu o
    înaltă calificare pedagogică, dar și cu elevi cu numeroase rezultate în cadrul olimpiadelor și
    concursurilor școlare.


                                                           6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12